งานหัตถกรรม
Our Crafts

เดิมงานหัตถกรรมของเชียงใหม่ เป็นงานที่ทำในครัวเรือน และเป็นการรวมกันของกลุ่มชน จนจึงเกิดเป็นย่าน อันมีชื่อปรากฎตราบปัจจุบัน เช่น ถนนช่างหล่อ จะมีการทำงานหล่อโลหะ เช่น พระพุทธรูป ซึ่งเป็นงานพุทธศิลป์ อันขึ้นชื่อและมีลักษณะโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ จนสามารถแบ่งเป็นสกุลช่าง คือ สกุลช่างเชียงใหม่ได้