ติดต่อเรา
Contact Us

CONTACT INFORMATION

ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

Thai Art Department, Faculty of Fine Arts, Chiang Mai University, 239 Huaykaew Rd, Suthep, Muang, Chiang Mai 50200

Telphone:+66 (0)53 944 817 - 8

E-mail:chiangmaiccfa@gmail.com

Facebook:www.facebook.com/ChiangmaiCCFA

CONNECT WITH US

If there's anything more you'd like to know about our project, we'd be happy to help. Just fill in your details and we'll get straight back to you.